Emotionele intelligentie: de soft skills die je niet op school leert

Emotionele intelligentie: soft skills - TecTiz

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie, behoort tegenwoordig tot de de belangrijkste soft skills waarover je moet beschikken naast je technische vaardigheden (hard skills). Maar wat is dat nou precies? Laten wij er even samen in duiken.

Stel je eens voor: je solliciteert op de technische vacature waar je al een hele tijd op zoek naar bent of de ICT baan van je dromen en je weet zeker dat jij, gezien jouw opleiding en ervaring, de ideale kandidaat bent. Tot je stomste verbazing word je na een boeiend sollicitatiegesprek in een werving en selectie traject afgewezen.

Het ontbreken van de zogenaamde soft skills, specifieke communicatieve vaardigheden, kan vaak aanleiding zijn tot vervelende afwijzingen. Een deskundige technical recruiter of HR manager heeft meteen door of een kandidaat over de juiste soft skills beschikt. Soft skills zijn namelijk essentieel om goed in een team te kunnen functioneren maar ook zeer belangrijk in de communicatie met klanten.

Soft skills

De technische vacatures en de ICT vacatures van tegenwoordig zijn namelijk anders dan vroeger. Van techneuten van tegenwoordig, een web programmeur bijvoorbeeld, wordt veel meer gevraagd dan alleen code kloppen. Hij is ook veel bezig met social media, met marketing & communicatie én hij moet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen daarin. Daarnaast voert hij veel overleg met diverse projectteams en met klanten. Kortom, naast zijn technische vaardigheden (hard skills), moet hij absoluut beschikken over specifieke communicatieve en sociale vaardigheden, de soft skills.

Op school leer je alles over geschiedenis, wiskunde en natuurkunde maar de meeste van ons hebben nooit bewust geleerd hoe om te gaan met je eigen gevoelens en emoties of met die van anderen. Deze soft skills leer je namelijk niet op school en zijn zeer belangrijk om succesvol te kunnen zijn. Om verder te kunnen komen in het leven en in je carrière heb je ze nodig, maar ook om conflicten op te kunnen lossen, om behoeften van anderen te begrijpen en om uiteindelijk geen slachtoffer te worden van heftige gevoelens en emoties die jouw leven op zijn kop kunnen zetten.

Emotionele intelligentie: soft skills - TecTiz

Competenties

Er zijn vijf competenties die jouw emotionele intelligentie vormen:

 • Zelfbewustzijn
 • Zelfmanagement
 • Motivatie
 • Empathie
 • Sociale Vaardigheden

 

Zelfbewustzijn

Het is erg belangrijk om zelfbewust te zijn van jouw gevoelens, over welke competenties jij wel en niet beschik, wat jij wel en niet kan, wanneer je hulp nodig hebt en vooral wat jouw emotionele triggers zijn. Voordat je actie kunt ondernemen, ongeacht welke, moet je weten wat jouw emoties zijn. Door je eigen zelfbewustzijn te verbeteren kun je elk probleem waar je mee te maken krijgt makkelijker identificeren.

Hoe kun je jouw zelfbewustzijn verbeteren?

 1. Houd een dagboek bij
  Als jij voor een tijdje aan het einde van elke dag opschrijft hoe je dag verlopen is, welke problemen jou bezig hebben gehouden, hoe je je daarbij voelde, welke emoties duidelijk aanwezig waren en hoe je uiteindelijk ermee omgegaan bent dan kun je over een tijdje bepaalde trends ontdekken. Door regelmatig terug te kijken in jouw dagboek kun je zien of je overdreven of heftiger reageert in bepaalde situaties of op bepaalde triggers.
 2. Vraag anderen om input en feedback
  Vraag aan meerdere mensen die jou goed kennen wat jouw sterke en zwakke punten zijn. Schrijf hun bevindingen allemaal op en vergelijk ze op zoek naar patronen. Het is zeer belangrijk om niet in discussie met hen te gaan en niet in de verdediging te schieten. Wat jij wilt bereiken is het valideren van jouw perceptie met behulp van de input vanuit andere meningen.
 3. Doe rustig aan en mediteer
  Emoties raken ons het meest als wij gestrest zijn of te druk met allerlei dingen zijn waardoor wij niet de tijd hebben om die emoties te verwerken. De volgende keer dat je emotioneel heftig reageert op iets, probeer even tot tien te tellen door jezelf op pauze te zetten voordat jij jouw antwoord geeft. Door regelmatig te mediteren laat je je hersenen en je bewustzijn langzamer werken. Zo geef je jouw gemoedstoestand ademruimte en de kans om tot rust te komen zodat je weer fris er tegen aan kunt.
 4. Ga wandelen
  Nog iets wat je kunt doen om jouw hoofd leeg te maken is een lange wandeling. Ga tijdens die wandeling in de natuur een goed gesprek met jezelf aan en bespreek eerlijk wat jou dwars zit en waar je je druk over maakt. Je zult ondervinden dat de zaken die je aan de denkbeeldige andere persoon vertelt jou belangrijke inzichten kunne geven over wat jou echt dwars zit. Hierbij is van belang dat je echt diep in jezelf gaat graven naar de echte motieven.

Zelfmanagement

Als je eenmaal weet hoe jouw emoties werken, kun je gaan bedenken hoe je ze gaat beheersen. Zelfmanagement houdt in dat je in staat bent om jouw uitbarstingen kunt controleren door onderscheid te maken tussen externe triggers en interne overdreven reacties. Hierbij ga je altijd uit van wat het beste voor je is. Een manier om jouw emoties te managen is door jouw ontvangst receptoren aan te passen wanneer nodig. In een stresssituatie, als je geen overdreven reactie wilt geven, tel je tot tien en denk je na voordat je iets terug zegt of terug doet. Aan de andere kant, als je juist apathisch op zaken reageert, geef jezelf een duw en word wakker! Reageer!

Hoe ga je om met:

 • Depressie
  Dealen met een depressie is lastig. Het is belangrijk om energie die uit emoties voortkomt te kanaliseren naar iets productiefs. Als je boos wordt, probeer die energie om te zetten in motivatie en ruimte voor verbetering. Word dus niet boos maar beter! Je kunt niet altijd onder controle hebben wat je boos maakt maar je kunt altijd de baas blijven over jouw reacties daarop.
 • Motivatie
  Motivatie is de innerlijke intrinsieke wil om iets te bereiken. Als je motivatie goed is dan ga je van alles ondernemen om je doel te bereiken. Soms duurt het jaren om jouw doel te bereiken, dat doen wij door aan bepaalde normen en waarden vast te houden. Als je die normen en waarden uit het oog verliest verlies je ook je motivatie. Houd je normen en waarden daarom scherp in het vizier en vergeet niet dat het bereiken van doelen tergend langzaam kan gaan en vaak jaren kan duren, afhankelijk van het doel.
 • Empathie
  In een menselijke interactie tussen twee personen zijn emoties van groot belang. Iedereen heeft zijn eigen emoties, gevoelens, wensen, uitdagingen en angsten. Empathie is een vaardigheid die je gedurende je hele leven gebruikt.

Hoe kun je jouw empathie verder ontwikkelen?

 1. Houd je mond en luister:
  Je kunt niet helemaal zelf beleven wat een ander meemaakt in een bepaalde situatie. Je kunt de ander dus niet helemaal begrijpen tenzij je echt goed luistert. Echt goed luisteren betekent dat je iemand laat praten over zijn of haar problemen zonder te weerspreken of te oordelen. Dat houdt in dat je je aannames, scepsis en vooroordelen laat liggen en de ander zijn of haar verhaal laat doen zodat hij of zij de kans krijgt om te uiten wat hij of zij voelt. Empatisch zijn is moeilijk en werkt het beste als je even minstens tien seconden wacht voordat je de conversatie weer voortzet. Geef die persoon de tijd om even na te denken en te voelen wat dwars zit.
 2. Speel de advocaat van de duivel:
  Door jezelf te verplaatsen in de ander kun je proberen te beargumenteren waarom iemand iets zegt of doet.
 3. Niet alleen weten maar probeer te begrijpen:
  “Ja ik weet het, maar…” zeggen komt betweterig over. Echt begrijpen maakt het verschil. Als iemand zijn hart bij jou uitstort en behoefte heeft om te praten dan is het soms handig om rustig de tijd te nemen om na te denken over hoe jouw leven er uit zou zien als dat probleem jouw probleem zou zijn, dag in dag uit. Zo begrijp je de ander beter.

Kortom, empathie betekent jezelf onderdompelen in de emotionele ellende van iemand anders, al is het voor heel even. Bedenken wat die situatie met jou zou doen en hoe jij er op zou reageren. Hoe zou jij met jouw gevoelens omgaan? Als iemand in tranen bij jou staat en zijn ellende met jou deelt dan is het van belang dat je het probleem niet bagatelliseert, licht maakt of weg wuift. Minimaliseer niet de pijn maar bied heel voorzichtig een uitweg in hoe diegene met zijn gevoelens om zou kunnen gaan. Bied de kans om die oplossing te voelen want voor diegene is het probleem wel heel erg vervelend.

Sociale Vaardigheden

Sociale vaardigheden hebben invloed op vele aspecten in het leven van een mens, van hoe goed je functioneert op je werk tot je privé liefdesrelaties. Sociale vaardigheden komen in diverse vormen voor, denk bijvoorbeeld aan de vaardigheid om de gevoelens van een ander te begrijpen, begrijpen hoe een ander over bepaalde dingen denkt en tegelijk diegene in zijn waarde kunnen laten, het kunnen samenwerken, het goed kunnen functioneren binnen een team en het kunnen onderhandelen. Al deze vaardigheden leer je naar mate je je ouder wordt en meer levenservaring opdoet. Je kunt deze vaardigheden verbeteren en versterken maar het duurt lang en het vergt tijd, inspanning en vastberadenheid.

Emotionele intelligentie: soft skills - TecTiz

Het oefenen daarvan kun je zowel op je werk- als in je privé omgeving doen. Je kunt beginnen met het meest voorkomende sociaal probleem, het oplossen van een conflict.

Hoe los je een conflict op?

  1. Identificeer en deal met jouw emoties
   Als je het ergens niet over eens bent met iemand kan kunnen de gemoederen flink oplopen. Als diegene te emotioneel en opgewonden is over het onderwerp, neem zelf dan even afstand om in ieder geval jouw emoties te bedaren en even uit te blazen. Als je weer ontspannen bent en je kunt weer helder denken ga dan terug naar het probleem. In een werk gerelateerde omgeving ga je bijvoorbeeld dus eerst bij een betrouwbare collega stoom uitblazen voordat je het mailtje naar je baas beantwoordt. Als je dat meteen zou zoen dan acteer je vanuit je emoties en niet vanuit je verstand! In een romantische relatie kun je beter eerst aangeven dat je heel veel om jouw schatje geeft en dat je daarom opbouwende kritiek geeft. Denk om de volgorde, dat scheelt je een blauw oog…
  2. Ga samen kijken naar de echte aard van het probleem
   Dit doe je als jullie beiden bedaard zijn. Je trekt dus niet voorbarig conclusies en zorgt dat jullie het eens zijn over de echte aard van het probleem. Stel dan win-win oplossingen voor, waardeer de concessies die de ander bereid is te doen en toon begrip voor de concessies die de ander niet wil doen. Denk wel goed na over welke concessies jij wel bereid bent te doen in je onderhandeling en welke niet en houd dat vast.
  3. Eindig altijd in de “samenwerkings-mode”
   Zowel zakelijke als privé relaties werken het best als je van elkaar weet dat je elkaar begrijpt en elkaars gevoelens en beperkingen kennen. Ook al loopt het gesprek niet af met een positieve oplossing zorg dat je duidelijk maakt dat jij graag wilt samenwerken en het probleem gezamenlijk op wilt lossen. Laat weten dat jullie hetzelfde doel hebben ook al zijn er verschillende standpunten en verschillende benaderingsmanieren voor het probleem.

Andere voorbeelden van sociale vaardigheden komen boven water bij specifieke activiteiten die vaak bij sollicitatiegesprekken worden toegepast. Denk aan het ontmoeten van nieuwe mensen, het spelen van een game, het kennismaken met mensen met verschillende standpunten (politiek), achtergronden (opleiding, ervaring, specialisme) of niveaus (hiërarchisch: directie/uitvoering, sociaal: rijk/arm)

Conflicten kun je het beste oplossen als je weet wat je wilt, als je dat duidelijk kunt communiceren, als je begrijpt wat de ander wil en als je met creatieve en voor iedereen werkbare oplossingen kunt komen.

Emotionele intelligentie: soft skills - TecTiz

TIP 1:
Wil je hier meer over weten of wil je je voorbereiden op sollicitatiegesprekken voor technische vacatures? Als je contact met ons opneemt beloven wij je de beste voorbereiding daarop! Dan screenen wij samen jouw CV om ervoor te zorgen dat jouw hard & soft skills door het arendsoog van recruiters gescand worden. Succes dwingen we samen af.

TIP 2:
Je kunt hier ook een vraag stellen of je tips, bevindingen en eigen ervaringen met anderen delen.

Neem contact op met TecTiz